TAARSHALLEN MULTIHUS


Med Multihus Taarshallen ønsker Foreningen Taarshallen at skabe et naturligt samlingssted for alle borgere i Tårs og omegn – både sportsligt, kulturelt og socialt. Multihuset vil danne den ideelle ramme for, at alle generationer kan mødes til fælles glæde, ligesom borgere med handicap og svag tilknytning til fællesskaber tilstræbes at blive en naturlig del af brugerne.

I Multihus Taarshallen vil alle byens borgere uanset interesse og alder mødes, fordi man i huset kan deltage i forskellige sportslige og kulturelle aktiviteter – eller måske bare mødes, se på de forskellige aktiviteter, få en snak og naturligt blive trukket ind i de sportslige og sociale fællesskaber, aktiviteter og møder, der er i huset; uanset alder. I Multihus Taarshallens styregruppes kommissorium er ovenstående sammenfattet i nøgleordene: Sportsaktiviteter, socialt samvær, kulturelle aktiviteter samt værested og mødested.

Foreningen Taarshallen arbejder for, at Taarshallen efter renovering af svømmesalen udbygges i etaper.

Ny tilbygning på ca. 1.350m2 i grundplan, dertil bliver der mulighed for udnyttelse af 1. sal på ca. 600m2. Hele ”kassen” bygges i en arbejdsgang, så de ydre rammer er på plads og udført i én arbejdsgang for at billiggøre byggeriet. Derefter kan indretningen etapeopdeles efter ønsker, behov og økonomi. Det bemærkes, at den nye tilbygning tilstræbes bygget som passivbyggeri og dermed så energivenlig, som økonomien tillader.

Etape 1 er disponeret i henhold til nedenstående beskrivelser og de følgende plantegninger for stueplan og 1.sal plan. Anlægsbudgettet for etape 1 er beregnet til ca. 13.200.000 kr. excl. moms, hvilket svarer til ca. kr. 9.500,- pr. m2 excl. moms. Etape 1 består af et råhus, træningssal, omklædningsrum, indretning 1.sal og fælles arealer i grundplan.
M
Der skal først skabes tidssvarende og tilstrækkelige omklædnings- og badefaciliteter til alle Taarshallens sportsudøvere. Navnlig TUI ́s fodboldspillere vil fremover mangle omklædnings- og badefaciliteter, da svømmesalens omklædnings- og badefaciliteter af hygiejnemæssige grunde ikke længere kan benyttes efter svømmesalens åbning.

Derfor er omklædnings- og badefaciliteter stærkt påkrævet. De er placeret i bunden af fællesarealet helt mod syd – nærmest gravet ind i brinken, hvilket bevirker, at denne mellembygning ikke vil syne af meget set ude fra. Samtidig giver denne placering - næsten - direkte udgang til fodboldbanerne via en støvlesluse umiddelbart for enden af omklædningsrummene. Omklædningsrummene er særdeles fleksible: fra to store, der opfylder kravene til divisionskampe kan de med et par skydedøre laves om til 4 mindre. Størrelsen reguleres ved aflåselige døre efter behov. Der er ingen fast kønsopdeling, og der er masser af aflåselige vægskabe til den enkelte bruger, hvilket giver stor fleksibilitet og kapacitet.

Taarshallen ser det i øvrigt som en stor fordel for sammenholdet og fællesskabet i byen, at stadion nu ligger ved hallen, og vi arbejder meget bevidst for, at både fodboldspillere og tilskuere får gavn af den placering og de faciliteter Taarshallen kan tilbyde.
Dækket over omklædnings- og baderum, som også danner et repos over en del af fællesarealet, etableres også i etape 1 af byggetekniske og rationelle grunde og bliver dermed billigere. Samtidig skal det store fællesrum på ca. 160 m2 på 1. sal etableres. Rummets endevægge dækkes af indbyggede skabe, hvor brugernes materialer til hobbyaktiviteter, diverse spil, service og duge til opdækning til f.eks. fællesspisning, foredragsaftner m.m. kan opbevares. Rummet kan opdeles i to rum ved hjælp af en lydtæt foldevæg, hvis der skal være et separat arrangement i det ene lokale.

I det daglige opdeles rummet i mindre afsnit og hyggekroge ved hjælp af flytbare og lyddæmpende rumdelere, så flere grupper af brugere kan udnytte rummet samtidig – og både være i kontakt med andre og samtidig have lidt ro omkring sig, hvis der f.eks. skal læses lektier, spilles kort eller arbejdes, mens der ventes på nogen. Til dette fællesrum er der fri adgang for alle brugere, når det ikke er optaget af arrangementer.

I førstesalens vestlige side etableres et værkstedslokale i rummet over køkkensektionen. Her kan borgergrupper uden begrænsning og beregning udfolde sig med hobbyaktiviteter af forskellig art. Til dette værksted føres vand, afløb og kraftstik frem.
Med til etape 1 hører også etablering af en balkon med en 4 meter bred trappe på sydsiden af den oprindelige hal. Gangarealet ud for fællesrummet på 1. sal leder mod øst ud til denne balkon, der via en dør giver forbindelse til cafeteriet, og via den brede trappe er der direkte adgang til og udsyn over stadion.

Balkon og trappe kan samtidig bruges som siddeplads for tilskuere til fodboldkampe. Og omvendt: Balkonen kan benyttes til optræden ved udendørs koncerter o.l., hvor publikum sidder på grønsværen foran balkonen med fint udsyn til den/de optrædende.
Når man ankommer til Taarshallen via parkeringspladsen mod nord og træder ind gennem indgangspartiet vil en bred trappe lede fra fællesarealet op til 1. sal. Trappen kan også benyttes som siddeplads, når fællesarealet neden for benyttes til optræden af forskellig slags.
Et væsentligt element i etape 1 er en ”halv hal” med 2 springgrave og trampolin, således at TUI ́s gymnastikafdeling kan samle alle deres hold ét sted og opnå en synergieffekt mellem både hold og trænere. Hallen er skitseret til 616 m2. incl. springgrave, men det skal bemærkes at vi kun søger lokaletilskud til en træningssal, som er fra 250 – 599m2.

Når hallen beskrives som ”halv hal”, er det fordi, den kan udvides til en hel hal med korrekte mål til håndboldkampe, hvis behovet opstår.

Hallen kan også bruges til mellemstore kulturelle arrangementer, og tanken er at etablere en scene over springgravsarealet (dog først i en senere etape). Der etableres et robust sportsgulv i hallen, netop fordi hallen skal benyttes til mange funktioner.
Til etape 1 hører også fællesarealet i stueplan - med indgangspartiet - mellem den gamle hal og den nye mindre hal. Herfra er der adgang til den nye 1. sal samt til det nuværende cafeteria på 1. sal over den gamle hal, med udsigt over stadion og udgang til balkon og trappe/tilskuertribune som allerede beskrevet. Fra cafeteriet er der gennem vinduer fint udsyn over både den gamle hal og svømmesalen. Her er også trappen op til TUI ́s Fodboldafdelings lokaler på 2. sal. Der er altid åbent til cafeteriet og alle er velkomne enten ved bordene eller i sofagruppen. Der er automat med kaffe, læskedrikke med videre, og på tidspunkter med flere brugere i hallen samt ved arrangementer er der naturligvis betjening i cafeteriet.

Med til etape 1 hører også nedbrydning af væggen mellem den gamle hal og gangarealet. Væggen nedbrydes fra indgangsdøren, forbi trappen op til cafeteriet og hen til endevæggen så der åbnes ind til hallen. Samtidig fjernes de gamle toiletter, både dame og herre, samt depotrum, så der bliver åbnet op mellem fællesarealet og den gamle hal. Fællesarealet vil således række ind over den bestående gang, helt ind til den gamle hal. Den gamle hal bindes således naturligt sammen med fællesarealet og den nye hal. Fællesarealet vil fremstå som en samlende enhed for hele stueplan.

I fællesarealets østside placeres et mediatek med fri netadgang samt lokale aviser o.l. møbleret med arbejdsborde og hvilemøbler. Hertil har alle adgang i hallens daglige åbningstid fra kl. 06.00 – 22.00. Ønsket er, at det må blive mødested og aktivt venterum for både unge og ældre brugere. På sigt måske også rumme en kommunal borgerservicefunktion nogle timer ugentligt og også meget gerne en biblioteksfunktion – uden fysiske bøger.

I fællesarealets vestside vil væggene til et produktionskøkken blive etableret og installationer ført frem, men selve apteringen venter til senere etaper (etape 2). Rummet, der er meget åbent, vil ind til da blive brugt som hyggehjørne. I fællesarealet ved indgangspartiet vil der blive opstillet møbler beregnet til den korte pause: et par mindre borde med stole, så der kan læses, skrives, arbejdes med PC (fri netadgang) og afslapningsstole, sækkestole eller lignende flytbare møbler, hvor ventetid kan fordrives og hvor det er muligt at få en sludder – også hvis man lige kommer forbi og vil kigge ind. Det er ønsket at en spadseretur, løbetur eller cykeltur i og omkring byen naturligt vil omfatte et smut omkring hallen bare fordi...

Det skal nævnes, at hallens toiletter - helt lavpraktisk – altid er tilgængelige. Og selvfølgelig er alle faciliteterne i det store fællesareal og i cafeteriet til gratis afbenyttelse – akkurat som fællesrummet på 1. sal.

Der etableres et legehjørne / hyggehjørne hvor småbørn kan fordrive tiden, hvis der er optaget i hallerne. Desuden etableres der en klatrevæg i fællesarealet.

Med denne kun lidt fastlagte og flytbare møblering, vil vi give brugerne mulighed for i nogen grad at indrette rummet efter deres behov og bruge erfaringerne i den endelige indretning af de efterfølgende etaper.
TAARSHALLEN MED MULTIHUS