Nytårshilsen januar 2017

Kære medlemmer af Foreningen Taarshallen!

Vi ønsker jer et rigtig godt nytår 2017 ! – og siger tak for det gamle!
Og tak for jeres indsats på forskellig måde: opbakning bag arrangementer og aktiviteter i Taarshallen, både de aktiviteter vi selv arrangerer i hallen og de aktiviteter, som byens foreninger, især TUI står for. Også stor tak for bidrag og frivilligt arbejde til de mange af jer, der har bidraget – specielt i arbejdet med svømmesalen og TUI´s klublokale. Tak!

I er som medlemmer en meget vigtig brik i den gode udvikling, som Taarshallen gennem det sidste par år har været inde i. Taarshallen hviler på 3 ben: de fantastiske medarbejdere vi har ansat i Taarshallen, hallens mange brugere og ikke mindst jer medlemmer i Foreningen Taarshallen. Uden foreningen Taarshallen havde vi ikke grundlaget for den velfungerende hal vi har i dag – og uden medarbejdere eller brugere havde vi heller ingen hal. Det er et trekløver som hører sammen, og som arbejder sammen.

Det absolut vigtigste, der er sket i 2016 er renovering og indvielse af svømmesalen – 24. september 2016 vil blive husket. Svømmesalen er blevet rigtig godt modtaget og TUI´s svømmeafdeling går foran i arbejdet med at fylde den med glade brugere. Der er endda blevet oprettet nye svømme- og vandaerobichold efter jul – flot. Samtidig med indvielsen af svømmesalen fik hallen nye spinningcykler til erstatning for de gamle, slidte takket være en bevilling fra Tårs-Fonden.

Noget andet vigtigt, der er arbejdet med i 2016 og som fortsætter ind i 2017 er, at skabe plads og rum til flere aktiviteter, at skabe et mødested med fællesskab og samling for alle byens borgere – ikke kun for sportsudøverne. De udbygningsplaner for Taarshallen, som i skitseform blev præsenteret på sidste års generalforsamling og som model ved svømmesalens indvielse, er der siden arbejdet videre med. Projekt Multihus Taarshallen blev behandlet i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget den 09.01.2017 og vores ansøgning blev på alle punkter imødekommet. Desuden blev svømmesal og den nye multisal godkendt til lokaletilskud til vores brugere på samme måde som hallen altid har været. Læs evt. mere her. Vores ansøgning som beskriver projektet er eller vil blive lagt på hjemmesiden under arbejdstitlen Projekt Multihus Taarshallen.

Nu bliver der igen nok at se til for alle! – bestyrelse, ansatte, håndværkere og frivillige. Der skal bruges både arbejdskraft og penge! Der er allerede skaffet en del midler og der søges donationer hos relevante fonde, ligesom der skal etableres indsamling blandt byens borgere og andre interesserede. Finansieringsplanen ser foreløbig således ud, men vil blive fremlagt mere detaljeret på generalforsamlingen:

  • TUI bidrager med 300.000 kr. til springgrave og trampolin.
  • Områdefornyelse Taars bidrager med 1,2 mill.
  • Spar Nord har givet tilsagn om et 20-årigt lån på 4 mill. kr. til 3% i rente, hvortil Hjørring kommune i kraft af projektets godkendelse giver et pænt tilskud til renter og afdrag.
  • Tårs-Fonden har bevilget 4,5 mill. kr.
  • I alt 10,2 mill. er der tilsagn om.
  • Der mangler 3 mill. kr., der skal dækkes ved ansøgning til både lokale og landsdækkende fonde, tegning af sponsorater, frivilligt arbejde, lokal indsamling, testamentariske gaver og andre donationer. I vil høre nærmere!

Det bedste er, at når foreningen kommer i mål med det her, er der en solid driftsøkonomi, som sikrer pæne overskud hvert år. De skal selvfølgelig bruges til større vedligeholdelsesopgaver og investeringer inden evt. uddeling af midler til byens foreninger. Det aller bedste er, at når vi, byen kommer i mål med det her, har vi tidssvarende sports- og mødefaciliteter, små og større samlingssteder under et tag, som alle byens borgere kan benytte til samvær og hygge til gavn for fællesskab og sammenhold. Det har vi brug for – og det er foreningen Taarshallens mål.

På Foreningen Taarshallens og på Taarshallens vegne

Bodil Popp-Kristensen og Bjarne Holmberg.