BESTYRELSE

Bestyrelsen bag hallen vælges på en årlig generalforsamling. Alle der er medlemmer af foreningen Taarshallen har ret til at møde op på generalforsamlingen og afgive deres stemme.
Der er syv medlemmer i bestyrelsen, og de sidder hver for en to årig periode. Der er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg årligt.


Formand

Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg Jakob Håland Jeppesen
Tlf.: 21 13 02 04
jhjbyg@gmail.com

Næstformand, sekretær

Aktivitetsudvalg
Karina Frederiksen
Tlf.: 21 69 64 81
Kfbredgade2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Personaleudvalg
Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg Preben Larsen
Tlf.: 23 69 19 91
Postholdervej11@gmail.com

Kassere, økonomi

Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg Flemming Jensen
Tlf.: 98 47 31 30
mail@nordbolig.dk

Bestyrelsesmedlem

Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg
Aktivitetsudvalg
Martin Andersen
Tlf.: 53 38 27 70
Blommely8@icloud.com

Bestyrelsesmedlem

Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg
Kristian Larsen
Tlf.: 24 44 08 01
L-kristian@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Personaleudvalg
Morten Jørgensen
Tlf.: 28 88 96 06
alumorten@live.dk

Suppleant

Michael Jespersen
Tlf.: 21 25 03 32
Mojnas1181@gmail.com

Suppleant

Aktivitetsudvalg Bodil Popp
Tlf.: 20 59 74 07
Jjp315b@gmail.com