TAARSHALLEN SIDEN 1970

Taarshallen blev opført og indviet i starten af halvfjerdserne som en dengang moderne hal med tilhørende svømmesal. Den har gennem alle årene været drevet som et traditionelt kommunalt idrætsanlæg med de muligheder det giver.

På et tidspunkt blev der taget en kommunal beslutning om, at svømmesalen skulle nedlægges og det foreløbigt sidste svømmetag blev taget i 2013, hvorefter salen siden har stået tørlagt og uden anvendelse.

En gruppe af byens borgere ville ikke acceptere nedlæggelsen af svømmesalen, og det er resulteret i, at hallen i dag er selvejende, og man derfor har fået muligheden for selv at finde finansiering til at genåbne salen.
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få en renovering og genåbning stablet på benene.

Derudover gennemgår hallen i øjeblikket en generel modernisering, der gerne skulle tilgodese alle brugerne og også skabe grobund for nye aktiviteter og et aktivt centrum for hele byen.